Wat is een biogas / mest verwaardingsinstallatie?

 

• In een biogasinstallatie wordt biomassa door bacteriën vergist

• De bacteriën zetten de organische stof om in biogas

• Biogas bestaat hoofdzakelijk uit methaan (CH4) en koolstofdioxide(CO2)

• Het biogas wordt door een Warmte Kracht Koppeling (WKK) omgezet in

   duurzame elektriciteit en warmte.

 •Met de warmte wordt het digistaat (mest navergisting)gepasteuriseerd

• Daarna wordt het digistaat gescheiden (Dekanter) in  dik en dun

• Het dikke deel is fosfaat rijk en mag worden geexporteerd 

•Het dunne deel bevat hoogwaardige minerale stikstof een is goede grasland bemester

 •In de nabije toekomst hopen we deze producten te kunnen bewerken en inzetten als groene kunstmest

Kerngegevens

 

Initiatiefnemer: Maatschap Gorter van Diepenbeek

Vergistingsinstallatie: 2 x 1.000 m3

Verwerkingscapaciteit: 8.000 m3 mest

 4.000 ton reststromen per jaar

Biogasproductie: 1 miljoen m3 per jaar

Gasmotor: 350 kW

Productie  van 2 miljoen kWh groene stroom: per jaar

Productie van 10.000 m3groene kunstmest