Bruunshoge VOF  -  De organisatie

 

Missie

 

De vof streeft op een rendabele manier naar het hoogst haalbare in welzijn voor mens en dier, met aandacht voor milieu en omgeving.

 

De organisatie

 

De Bruunshoge organisatie omvat de volgende onderdelen:

- Vof Bruunshoge

- Mts Gorter van Diepenbeek

- Gorter Holding BV

 

Het melkvee bedrijf ‘Bruunshoge' is een Vof opgericht in 2011 door Kees Gorter, Conny van Diepenbeek,  Martin de Boer en Trijntje Kraak.

Het omvat een melkveebedrijf met 200 melkkoeien en een 150 stuk jongvee en heeft het beheer over 100 hectare grond.

In de Mts zijn alle onroerende zaken als grond en gebouwen onder gebracht.

De Gorter holding is sinds 2013 voor honderd procent verantwoordelijk voor de op het bedrijf geproduceerde duurzame energie. De bestaande biogas installatie heeft een vermogen van 345 Kw

En voorziet het eigen bedrijf van elektriciteit en warmte.

Daarnaast voorziet de biogas installatie ruim 600 huishoudens van duurzame elektriciteit.