Boerderij stallen, schuren

Een kleine impressie van de aanwezige schuren c.q. stallen.