Mestrobot

Oktober 2015 is de nieuwe mestrobot van Lely geinstalleerd. De mestrobot houdt de roosters waar de koeien op lopen schoon.